سايه مردی از دروازه‌ شهر بخواب رفته در سينه‌ حرات سوخته و مرگ‌زده پيدا می‌شود...

روزها شير نمي‌نالد
در برابر نگاه روباهان، در برابر نگاه گرگها...
در برابر نگاه جانوران، شير نمي‌نالد،
سكوت و وقار و عظمت خويش را بر شكنجه‌آميزترين دردها حفظ مي‌كند
اما، تنها... در شبهاست كه شير مي‌گريد...
نيمه شب به طرف نخلستان مي‌رود، آن جا هيچ كس نيست و اين مرد تنها ...
اين شير در شب مي‌گريد و تنهايي...
دردي كه چنان روح بزرگ را به ناله آورده است و تنهايي است...
كه ما آنرا نمي‌شناسيم...
ما بايد اين درد را بشناسيم... نه آن درد را...
كه علي درد شير را احساس نمي‌كند،...
و ما درد علي را احساس نمي‌كنيم
... و ماه، اين مسافر تنها، آواره‌ي دشت‌هاي خاموش و خلوت آسمان، آن شب، در نخلستان‌هاي ساكت پيرامون مدينه چشم به راه علي بود، اين زنداني تنهاي خاك، مهتاب پرشكوه و بلند و زيباي زمين، اين در انبوه شيعيانش مجهول تا مگر همچون هر شب از شهر پليد و از غوغاي زشت نفيرها و خورخورهاي مردمي كه در پستوي خانه‌هاي تنگ و تاريك‌شان خسبيده‌اند- و در خواب نيز آنچه مي‌بيينند، همچون بيداري يا مناظر بوناك و نفرت‌آلود و گنديده‌ شكم‌شان است و يا زير شكم‌شان - خود را نجات دهد و به دامن مهربان و پاك آشناي خود مهتاب كشد و در زير سايه‌هاي درختان خرما كه منتظرند تا علي را در ميان خويش گيرند و از چشم بيگانه‌ها و بيهوده‌ها پوشيده دارند آهسته و آرام و آسوده شب را و ساعت‌هايي از شب را با تنها يار محرم و صاحب سر و شيعه‌ي خاص و علي‌شناس خويش، چاه، گفتگو كند، سر پيش او آورد و آزادانه بگريد، بار سنگين غم‌ها و دردها و حرف‌ها را كه بر سر دلش افتاده است و بي‌تابش كرده است سبك‌تر سازد ...
... آري، چنين است! علي (ع) چنين زندگي مي‌كند اين " زندگي " علي‌(ع) بوده است...!
... سايه‌ي مردي از دروازه‌ي شهر بخواب رفته در سينه‌ي حرات سوخته و مرگ زده پيدا مي‌شود... اين سايه، علي است، مردي كه دلاوري و بي‌باكي همواره در آغوش مهيب‌ترين مخاطرات، در بحبوحه‌ي خونين‌ترين و مرگبارترين نبردها و در زيرباران تير و شمشير صف‌هاي انبوه هزاران دشمن به خون تشنه، خود را به سايه‌ي او مي‌كشانند و به زير دامن او پناه مي‌برند و پنهان مي‌شوند و از هراس به قبضه‌ي شمشير دو دم و پشت سپر استوار و لجوج او مي‌آويزند؛ شجاعت همواره در پناه علي از خطرها مصون است، او مظهر خشم خداوند است. شير پيروزمند الله است.

/ 2 نظر / 17 بازدید
ara

salam.ghshang minevisi ama besirar kam.pleas neveshtehat ro bishtar kon.mersi.

شفق

سلام.قشنگ مينويسی اما بسيار کم. لطفا نوشته هات رو بيشتر کن تا ما استفاده کنيم.مرسی