نمی دانم دلتنگی است یا بی قراری

 هرچه هست

بدجوری بر قامت روحم پیچیده!

/ 7 نظر / 25 بازدید
حدیث

کاش چشمان پر از پرسش مردم کمتر غرق این زندگی سنگی و سیمانی بود کاش دنیای دل ما شبی از این شبها غرق هرچیز که می خواهی و می دانی بود دل اگر رفت شبی کاش دعایی بکنیم راز این شعر همین مصرع پایانی بود

وال

قیامت می کنی زین قد قامت !

سایرن

سلام دوست جان. نبینم قامت روحت بلرزد! تعطیلات نزذیکه شاید homesick شدی [چشمک] مگه نگفتی آپ کن؟! نیومدی که! [تایید]

هاجر

سلام بخارا!سلا تیام!دردت منه تُشنی! بخارا ! مگو تونو خدا! بخارا! مو بی معرفتم نیستُم بخارا! تا تیامه هم زنم یکهو میبینوم وقت گذشته یعنی وقت تمام بیده و ... هیچی دِ! بخارا ! ولا ای اصلن انگار عمر نی.برقه ولا! حالا با اجازه [ماچ] بیا ! دیدی چه بید؟! یه بوس حرومس کِردوم!

آذر

بي‌قراريست دختر!

آزاد

سلام ندای آزاد! فراز و نشیب گاه نامه ات واداشت تا سلامی تازه کنم. در ابتدا آرزومندم که گفته ها و انتقادات دوستان دور و نزدیکت تو رو بابت نوشته هایت آزرده خاطر نکرده باشن. و در انتها آرزومندم که زیبایی قامت روحت. به تو مژدگانی نشاط دهد. یک بار زاده می شوی ولی تا ابد می مانی.