# آزادی
گرفتن آزادی از مردمی که نمی خواهند برده بمانند سخت، اما اعطای آزادی به مردمی  که می خواهند برده بمانند، سخت تر است.
/ 12 نظر / 3 بازدید